50€
bonus pre nových hráčov
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových zákazníkov sekcie Hry.
 • Váš najvyšší vklad/prevod (minimálne 10€) do sekcie Hry uskutočnený sedem dní pred požiadaním o ponuku sa kvalifikuje pre získanie 100% bonusu, až do maximálnej výšky 50€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Pre získanie Vášho bonusu musíte oň najprv požiadať a potom prestávkovať hodnotu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 50€) 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách: Prosím, pozrite si 10. bod v Úplných podmienkach.
 • Nie všetky hry sa budú započítavať do podmienok prestávkovania. Pozrite si 10. bod v Úplných podmienkach.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky a/alebo výhry z nich môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku.
 • Bonus stratíte, ak nesplníte podmienky prestávkovania do 60 dní od požiadania o ponuku. Po splnení podmienok prestávkovania bude Váš bonus prevedený na Váš zostatok k výberu a môže byť použitý alebo vybraný podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Pozrite si Úplné podmienky nižšie
Vyše 500 hier
vrátane týchto:
Imperial Guardian 28679
Imperial Guardian
Spin O'Reely 21000
Spin O'Reely
Book of Horus 21016
Book of Horus
Blackjack 20944
Blackjack
Úplné podmienky
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových zákazníkov sekcie Hry.
 2. O Bonus pre nových hráčov nemôžete požiadať po 10:59 UK času 15. mája 2019.
 3. Tieto podmienky Bonusu pre nových hráčov sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí požiadajú o ponuku po 11:00 UK času 20. februára 2018. Ak ste požiadali o ponuku pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
 4. Váš najvyšší vklad/prevod (minimálne 10€) do sekcie Hry uskutočnený sedem dní pred požiadaním o ponuku sa kvalifikuje pre získanie 100% bonusu, až do maximálnej výšky 50€. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Pre získanie Vášho bonusu musíte oň najprv požiadať a potom prestávkovať hodnotu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 5. Bonus stratíte, ak nesplníte podmienky prestávkovania do 60 dní od požiadania o ponuku. Po splnení podmienok prestávkovania bude Váš bonus prevedený na Váš zostatok k výberu a môže byť použitý alebo vybraný podľa Vášho vlastného uváženia.
 6. Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky a/alebo výhry z nich môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku.
 7. This offer is not available to customers residing in Mexico and Kazakhstan.
 8. V jednom čase môžete mať iba jeden aktívny bonus. Pre požiadanie o ďalší bonus musíte dokončiť alebo zatvoriť najprv svoj aktuálny, aktívny bonus.
 9. Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa menovej tabuľky bet365, ktorá bude platná v danom čase. Menovú tabuľku bet365 nájdete tu.
 10. Stávky na všetkých hrách v rámci sekcie Hry sa započítavajú do podmienok prestávkovania, s výnimkou nasledujúcich (ak sú dostupné), ktoré sa nekvalifikujú. Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365.
  Všetky variácie Video Pokeru s možnosťou zdvojnásobenia Všetky variácie Rulety Všetky variácie Baccaratu
  Všetky variácie Kasíno Pokeru Virtuálne preteky chrtov Live Sic Bo
  Automaty s možnosťou zdvojnásobenia Virtuálny tenis Virtuálne konské dostihy
  Všetky variácie Blackjacku Craps Hi Lo Gambler
 11. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 12. V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 13. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 14. bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 15. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 16. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.